Opolagra 2007, Polska Nowa Wieś. 15-17 June, 2007.