Opolagra 2014, Kamień Śląski near Opole 13-15 June 2014