Opolagra 2015, Kamień Śląski n. Opole 12-14 June 2015