Annual

2017

Data Wyszczególnienie More
27.04.2018 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za 2017 rok More
Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu z działalności Feerum S.A. za 2017 rok
More
Raport i opinia niezależnego biegłego rewidenta Feerum S.A. z badania sprawozdania finansowego za rok 2017 Feerum S.A. More
GK Feerum Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2017 rok More
Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Feerum S.A za 2017 rok More
Raport i opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2017 GK Feerum More


2016

Data Wyszczególnienie More
02.05.2017 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za 2016 rok More
Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu z działalności Feerum S.A. za 2016 rok
More
Raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2016 Feerum S.A. More
Opinia niezależnego biegłego rewidenta Feerum S.A. za 2016 rok More
GK Feerum Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2016 rok More
Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Feerum S.A za 2016 rok More
Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2016 GK Feerum More
OOpinia niezależnego biegłego rewidenta GK Feerum za 2016 rok More


2015

Data Wyszczególnienie More
21.03.2016 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za 2015 rok More
Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu z działalności Feerum S.A. za 2015 rok
More
Raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2015 Feerum S.A. More
Opinia niezależnego biegłego rewidenta Feerum S.A. za 2015 rok More
GK Feerum Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2015 rok More
Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Feerum S.A za 2015 rok More
Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2015 GK Feerum More
OOpinia niezależnego biegłego rewidenta GK Feerum za 2015 rok More


2014

Data Wyszczególnienie More
18.03.2015 Roczne Sprawozdanie Finansowe za 2014 rok More
Sprawozdanie Zarządu z działalności Feerum S.A. za 2014 rok More
Raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2014 More
Opinia niezależnego biegłego rewidenta Feerum za 2014 rok More


2013

Data Wyszczególnienie More
11.03.2014 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za 2013 rok More
Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu z działalności Feerum S.A. za 2013 rok More
Raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2013 Feerum S.A. More
Opinia niezależnego biegłego rewidenta Feerum |S.A. za 2013 rok More
GK Feerum Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2013 rok More
Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Feerum S.A za 2013 More
Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013 GK Feerum More
ROpinia niezależnego biegłego rewidenta GK Feerum za 2013 rok More


2012

Data Wyszczególnienie More
13.02.2013 Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku More


2009-2011

Data Wyszczególnienie More
07.08.2012 Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2011 roku More