Innowacyjność i towarzysząca jej działalność badawczo-rozwojowa to dziś klucze do sukcesu przedsiębiorstw. Wychodząc naprzeciw zarówno oczekiwaniom klientów, jak i rosnącym wymaganiom w stosunku do własnej oferty, Feerum S.A. od początku swego istnienia prowadzi intensywne badania skierowane na rozwój.

Konsekwentne działania w zakresie badań i rozwoju powodują, że możemy oferować klientom nowocześniejszy, lepszy pod względem właściwości użytkowych i jakości, coraz bogatszy park maszynowy, a także rozszerzać wachlarz rozwiązań technologicznych. W samej spółce wprowadzone dzięki badaniom innowacyjne rozwiązania przynoszą z kolei stały wzrost efektywności i zmniejszają pracochłonność, a co za tym idzie przyczyniają się do zmniejszenia kosztów produkcji. Ważnym elementem jest również stałe udoskonalanie parametrów maszyn, co prowadzi do powstawania urządzeń o większej wydajności, energooszczędności. Naszym najnowszym produktem, który łączy w sobie wszystkie te cechy jest ostatnio oddana do użytku na obiekcie w Chojnowie supernowoczesna suszarnia zboża z wymiennikiem ciepła, która gwarantuje odzysk ciepłego powietrza na takim poziomie, że zmniejsza się zużycie gazu nawet o 20- 30%, a dodatkowo skraca się czas suszenia. W zestawieniu z podobnymi produktami, oferowanymi przez konkurencję, nie mamy sobie równych.