Czyszczalnie, Wialnie - Wialnia Aspiracyjna

Przeznaczona jest do oddzielania lekkich zanieczyszczeń, pyłów oraz kurzu ziarna różnych zbóż.
  • Wydajność: 30 – 80t/h.
  • Wykonana z blachy 2 - 3mm.
  • Całość skręcana śrubami o twardości 8.8.
  • Regulacja przepływu powietrza przez wialnię pozwala na pełną kontrolę i niezawodną pracę.
  • Budowa wialni pozwala na zainstalowanie jej na ciągach transportowych ziarna.
  • Jest lekka i posiada małe gabaryty.
  • Ma zwartą budowę.
  • Montaż przebiega bardzo szybko.