Feerum S.A. na początku swojej działalności zainicjowanej w 2002 roku była, jak wiele polskich przedsiębiorstw, jednoosobową działalnością gospodarczą prowadzoną przez obecnego prezesa Daniela Janusza. Firma zajmowała się przygotowywaniem dokumentacji projektowej służącej do produkcji suszarni zbożowych.

Szybki rozwój jednoosobowej firmy i rosnące zapotrzebowanie nie tylko na dokumentację projektową, ale także na gotowy, wytworzony na jej podstawie produkt, zaowocował już dwa lata później powołaniem do życia Feerum s.c., która wykorzystując podwykonawców zajmowała się produkcją i sprzedażą suszarni zbożowych, podnośników kubełkowych, przenośników taśmowych i połączeń technologicznych.

Zbudowane dzięki rzetelności, precyzji i innowacyjności zaufanie klientów i szybko rosnąca liczba zamówień zaowocowały koniecznością zwiększenia mocy produkcyjnych. W 2005 roku firma wybudowała własny zakład w Chojnowie i uruchomiła w nim produkcję.

W kolejnym roku spółka cywilna Feerum otrzymała certyfikat pozwalający na rozpoczęcie sprzedaży produktów na terenie Białorusi, która do 2010 r. stanowiła główny zagraniczny rynek zbytu. Jednocześnie firma rozwijała sprzedaż na rynku polskim. W 2007 r. powołano do życia Feerum S.A., która przejęła działalność Feerum s.c.

W 2008 roku rozpoczęto budowę nowoczesnego zakładu produkcyjnego, wraz z parkiem maszynowym i całą infrastrukturą, na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (LSSE).

Oddanie do użytku w 2010 roku zakładu pozwoliło na zwiększenie mocy produkcyjnych i portfolio produktów tak, aby zaspokoić rosnące oczekiwania klientów i wydatnie wzmocnić dynamikę wzrostu sprzedaży. Sprzyja temu stały rozwój sieci sprzedażowej, coraz większa rozpoznawalność marki Feerum S.A., której silosy i suszarnie zbożowe są znane coraz większej ilości klientów. Cieszy też fakt wzrostu świadomości inwestorów, którzy chcą coraz częściej korzystać z produktów najwyższej jakości.

Spółce udało się konsekwentnie wzmacniać pozycję na rynku krajowym, dzięki coraz większym możliwościom zaspokojenia rosnącego popytu wspieranego dofinansowaniem z funduszy unijnych. Z kolei sytuację na rynku międzynarodowym poprawia możliwość finansowania inwestycji przez program stworzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego, który daje możliwość uzyskania atrakcyjnego kredytowania podmiotom nie będącym w stanie sobie na to pozwolić w ich lokalnych warunkach.

Jednym z większych sukcesów w 2011 roku, a zarazem sztandarowym projektem Spółki w dotychczasowej historii, była realizacja (jako główny wykonawca) jednej z największych wykonanych do tej pory na obszarze Polski, inwestycji pod względem powierzchni magazynowej – elewatora dla firmy Młynpol Sp.j. o łącznej pojemności blisko 75 tys. ton.

W październiku 2012 roku Spółce przyznano dofinansowanie na realizację projektu polegającego na przeprowadzeniu badań przemysłowych i prac rozwojowych w latach 2012-2014 w celu opracowania innowacyjnej energooszczędnej suszarni zbożowej z odzyskiem ciepła i zintegrowanym systemem odpylania, charakteryzującej się mniejszym zużyciem energii, mniejszą materiałochłonnością, jak również mniejszym oddziaływaniem na środowisko. Prace zakończyły się sukcesem, a suszarnie są już eksploatowane.

W dniu 12 listopada 2012 roku Spółka złożyła do Urzędu Patentowego RP wniosek o udzielenie patentu na wynalazek. Przedmiotem innowacji jest sposób suszenia ziaren, zwłaszcza zbóż i nasion oleistych. W styczniu 2013 roku przyznano dofinansowanie na realizację projektu polegającego na wdrożeniu opatentowanego spiralnego wymiennika ciepła w produkcji energooszczędnych suszarni zbożowych. Projekt obejmował rozbudowę hali produkcyjnej/magazynu wyrobów gotowych o 8.152,7 m2 oraz zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do produkcji suszarni. Dotację przyznano w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia.

W marcu 2013 roku przyznano dofinansowanie na wdrożenie innowacyjnego systemu informatycznego B2B, integrującego procesy sprzedaży, zaopatrzenia, produkcji, logistyki oraz wymiany informacji pomiędzy Spółką i firmami partnerskimi w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Również w marcu 2013 roku przyznano dofinansowanie na rozbudowę działu badań i rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007--2013. Całkowity koszt realizacji projektu to 1 mln PLN, zaś przyznane dofinansowanie wynosi 0,4 mln PLN.

W dniu 10 maja 2013 roku spółka zadebiutowała na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

W dniu 19 grudnia 2013 roku Spółka otrzymała Certyfikat Rejestracji w procedurze międzynarodowej poprzez WIPO (World Intellectual Property Organization) znaku towarowego „FFERUM” na kraje Unii Europejskiej, Kazachstanu, Rosji i Ukrainy.

W 2014 roku Spółka zakończyła realizację trzyletniego planu inwestycyjnego o łącznej wartości 34,4 mln zł, związanego z rozbudową mocy produkcyjnych, rozwojem sieci sprzedaży w kraju i zagranicą oraz wprowadzeniem do oferty innowacyjnych produktów, które zapewniły technologiczną przewagę rynkową oraz przyczyniły się do obniżenia kosztów produkcji. W ramach realizacji tego programu w czerwcu 2014 roku Feerum S.A. oddała w do użytku halę magazynowo-produkcyjną o powierzchni 8,2 tys. m2, zakupione zostały nowe maszyny i urządzenia oraz wdrożony zintegrowany program zarządzania przedsiębiorstwem. Na finansowanie tych projektów Spółka pozyskała wsparcie z funduszy europejskich w wysokości blisko 13 mln zł. W wyniku tych inwestycji, Spółka podwoiła swoje moce produkcyjne i dysponuje obecnie jednym z najbardziej nowoczesnych na świecie zakładów produkcyjnych w swoim sektorze.

W 2014 roku Spółce przyznano kolejne zezwolenie na działalność w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (LSSE). Feerum planuje realizację do końca 2018 r. inwestycji w LSSE na poziomie 20 mln zł.

W 2014 roku Feerum S.A. podpisało umowy na kolejne dotacje unijne w kwocie blisko 10,8 mln zł, które otrzyma w latach 2014-2016 (m.in. na opracowanie innowacyjnych konstrukcji lekkich silosów stalowych i stalowo-tekstylnych oraz dalszą rozbudowę mocy produkcyjnych dzięki m.in. budowie linię do walcowania profili).

Od 2011 roku spółka przyjęła strategię wzmacniania swojej pozycji na rynku krajowym – obecnie głównym rynku zbytu Feerum SA – przy jednoczesnym rozwoju eksportu na tych rynkach, które w ocenie spółki mają dobre perspektywy w zakresie wzrostu importu maszyn i urządzeń do produkcji rolnej. Dążymy też do osiągnięcia pozycji lidera na rynku światowym.