Organizacja i zarządzanie sprzedażą

Feerum SA prowadzi działalność sprzedażową na rynku polskim i zagranicznym w oparciu o własnych przedstawicieli handlowych oraz rozbudowaną sieć dilerską. Nadrzędnym celem jest sprzedaż produktów, które stanowią łańcuch rozwiązań technologicznych pomocnych w codziennej pracy naszych klientów. Służby sprzedażowe Spółki obsługują klienta w sposób kompleksowy: od inicjacji kontaktu i przygotowania wstępnej oferty, poprzez dopasowanie projektu do indywidualnych potrzeb zamawiającego, późniejsze monitorowanie realizacji projektu, a także utrzymywanie kontaktu po zakończeniu inwestycji. Często też rolą handlowca jest pomoc klientowi w wyborze najlepszych rozwiązań - w natłoku skomplikowanej technologii może on nie wiedzieć co najlepiej się sprawdzi w jego gospodarstwie.

Sprzedaż w kraju

Naszym atutem jest utrzymywanie bezpośredniego kontaktu z klientem przez regionalnych przedstawicieli. Energiczny zespół doradców działa na terytorium Polski podzielonym na 7 regionów. Daje to możliwość stałej relacji z klientem, tworzenia więzi z nim oraz bieżącego kontaktu podczas realizacji budowy. Podstawowa wiedza związana z projektowaniem, umiejętność planowania oraz znajomość technologii to cechy każdego z handlowców, dzięki którym możliwe jest wstępne przedyskutowanie z klientem odpowiedniego dla niego rozwiązania jeszcze przed podjęciem współpracy, zanim dedykowanym projektem szczegółowo zajmie się zespół projektowy. Ze względu na dużą troskę o zadowolenie klienta od początku współpracy, w procesie sprzedaży często uczestniczą także projektanci, którzy doradzają sprzedawcy w kwestiach technicznych już na etapie przygotowywania oferty. Każdy handlowiec dysponuje rozległą i stale aktualizowaną wiedzą techniczną, dzięki czemu jest w stanie doskonale odczytać potrzeby klienta, spersonalizować projekt, doradzić najlepsze rozwiązanie oraz przedstawić taką ofertę, która w pełni będzie odpowiadać oczekiwaniom klienta, a często nawet je przewyższać. Ważną rolę w relacjach handlowiec-klient pełni także możliwość wizytacji przez klienta już istniejącego obiektu, obejrzenia każdej maszyny, sprawdzenia jak działa i uzyskania od handlowca odpowiedzi na wynikłe w trakcie oględzin wątpliwości czy uwagi.

Jesteśmy dumni z tego, że handlowcy potrafią zbudować długotrwałe więzi z klientami, co owocuje znaczącymi inwestycjami oraz umacnia dobrą renomę firmy na rynku.

Rozwój eksportu

Na rynkach zagranicznych Feerum S.A. ściśle współpracuje z lokalnymi, działającymi na terenie danego kraju, sieciami dealerskimi. Z każdym zagranicznym i krajowym partnerem zawieramy stosowne umowy o współpracy oraz umowy sprzedażowe. Ponadto zadaniem każdego pracownika działu eksportu jest bezpośrednie poszukiwanie klientów w oparciu o współpracę z wywiadowniami gospodarczymi oraz polskimi placówkami. Stawiamy na wielokierunkowy eksport. Duży nacisk kładziemy na ekspansję na rynkach wschodnich, które znane są ze swoich żyznych gleb i decydującej roli rolnictwa w strukturze PKB. Dodatkowym ich atutem jest stosunkowo niewielki stopień mechanizacji tamtejszego sektora rolnego, co umożliwia nam oferowanie bardzo szerokiego wachlarza produktów i usług klientom z tego obszaru geograficznego.

Kolejnymi rynkami, na których opieramy swoją działalność są kraje niemieckojęzyczne. Bardzo dumni jesteśmy z tego, że istniejemy na tym rynku, ponieważ klienci niemieccy są wymagający, zwracają uwagę na szczegóły i nie zadowalają się półśrodkami. Obecność na tak dużym i rozwiniętym rynku pozwala nam na nazywanie naszych produktów mianem światowymi i najwyższej jakości.

Jesteśmy także znani w krajach bałkańskich. Dysponujemy rozbudowaną siecią dilerską w Rumunii, mamy również klientów w Mołdawii. Aktualnie intensywnie pracujemy także nad wejściem na rynki o bardziej ekstremalnym klimacie, ponieważ nasze konstrukcje wytrzymują bardzo zmienne warunki atmosferyczne.