Feerum S.A. jest wiodącym na rynku producentem kompleksowych obiektów suszarniczo- magazynowych, przeznaczonych dla różnego rodzaju produktów rolnych, takich jak: zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza, a także pasze. Jesteśmy prężnie działającą, stale rozwijającą się, nowoczesną firmą.

Nasze przewagi konkurencyjne opierają się na:

  • efektywnym wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań,
  • własnej działalności badawczo-rozwojowej,
  • współpracy z renomowanymi instytucjami badawczo-rozwojowymi,
  • stosowaniu najnowocześniejszych technologii,
  • wysoko wykwalifikowanej kadrze.
Oferujemy w pełni kompleksowe rozwiązania – od analizy potrzeb klienta, poprzez propozycję dostosowanych do nich rozwiązań technologicznych, produkcję urządzeń, aż po uruchomienie obiektu i oddanie go do eksploatacji, oraz usługi posprzedażowe, serwis i dostarczanie komponentów do urządzeń. Opracowujemy zindywidualizowane projekty, których priorytetem jest jak najlepsza odpowiedź na potrzeby klienta w oparciu o wysokiej jakości produkty, oraz nowoczesne procesy technologiczne.

Specjalizacja

Specjalizujemy się w produkcji silosów i suszarni wraz z dodatkowym oprzyrządowaniem, takim jak rozwiązania do transportu pionowego i poziomego. Dzięki ścisłej współpracy z przedsiębiorstwami skoncentrowanymi na produkcji elementów do czyszczalni czy mieszalni pasz, jesteśmy w stanie zaoferować w pełni kompleksową obsługę klienta.

Sprzedaż flagowych produktów w latach 2009-2012 stanowiła 85% przychodów Feerum S.A., a w 2014 roku udział ten wzrósł do 86%.

Naszym celem jest osiągnięcia pozycji lidera wśród europejskich producentów elewatorów. Konsekwentnie podnosimy jakość produktów wytwarzanych w nowoczesnym zakładzie zlokalizowanym w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (LSSE), w którym powstają podzespoły i elementy do elewatorów, zapewniające wysoką precyzję wykonania i jakość wyrobów. Zakład wyposażony jest w nowoczesne maszyny i urządzenia do obróbki blach, które dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i technologiom, spełniają najwyższe światowe normy techniczne, produkcyjne i jakościowe. Możemy poszczycić się także rosnącą automatyzacją produkcji. W procesie wytwórczym wykorzystujemy już pięć zrobotyzowanych maszyn. Każda z nich odpowiada za jeden wyspecjalizowany proces, co pozwala na produkowanie coraz mniejszych detali urządzeń, i wzrost precyzji ich wykonania.

Innowacje

Opracowywaniem innowacyjnych rozwiązań zajmuje się nasz własny dział badań i rozwoju. Mamy również doskonałe warunki do testowania nowych, nietypowych projektów. Przed wprowadzeniem na rynek innowacyjnego produktu, doświadczona kadra specjalistów, przy współudziale wybitnych fachowców z różnych dziedzin konstruuje prototypy i przeprowadza na nich wszechstronne symulacje i testy eksperymentalne.

Innowacyjność i nowoczesność naszych produktów gwarantuje także ścisły kontakt z ośrodkami edukacyjnymi. Stały nadzór nad możliwościami technologicznymi oraz ich aktualizacja możliwe są dzięki prowadzeniu działalności badawczej wspólnie z Politechniką Wrocławską, Politechniką Zielonogórską oraz Zespołem Szkół w Chocianowie. Wsparcie młodych i świeżych umysłów zarówno studentów, jak i doświadczonych profesorów związanych z tymi instytucjami, doprowadziło do uzyskania przez nas patentów i wprowadzenia na rynek produktów unikatowych w skali światowej. A przede wszystkim pozwoliło na wzrost efektywności funkcjonowania naszych klientów, poprzez zmechanizowanie wielu procesów i udostępnienie dla szerokiej gamy odbiorców technologii, które jeszcze niedawno zarezerwowane były tylko dla wyspecjalizowanych i wysoko zaawansowanych procesów produkcyjnych.

Klienci

Podstawową grupę klientów Feerum S.A. stanowią właściciele gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 300 ha, firmy zajmujące się skupem płodów rolnych, browary, a także przedsiębiorstwa przemysłowe, takie jak: zakłady tłuszczowe, produkujące pasze i biopaliwa oraz młyny.

Nasze silosy i suszarnie trafiają głównie na rynek polski (w 2014 r. – 80,3% przychodów ze sprzedaży) Jednak naszym celem jest dalszy rozwój eksportu.

Obecni jesteśmy m.in. na Białorusi (od 2006 r.), Ukrainie (od 2004 r.), Litwie (od 2010 r.) i w Rumunii (od 2011 r.). Dużym sukcesem jest także realizacja projektu w Mongolii (2014 r.), tuż przy granicy z Chinami. Aktualnie realizujemy bardzo duży obiekt na Białorusi, który w perspektywie będzie również rozbudowywany. W październiku 2015 roku do użytku oddaliśmy elewator w Niemczech.

Jesteśmy otwarci na wszystkie rynki. Szczególną uwagę zwracamy na kraje rozwijające się, które mają duży potencjał rozwoju branży rolnej i przetwórstwa produkcji rolnej, a także otwarte są na nowe technologie, które przyczynią się do modernizacji i unowocześnienia branży. A wysoka jakość i światowe standardy produktów są niewątpliwie elementami, które jesteśmy w stanie zaoferować.

Do najciekawszych kierunków ekspansji zagranicznej zaliczamy rynki wschodnie (Ukraina, Kazachstan, Łotwa czy Rosja) o tradycyjnie dużym udziale sektora rolnego w strukturze PKB oraz stosunkowo niskim stopniu jego umaszynowienia mechanizacji.

Z uwagą przyglądamy się krajom niemieckojęzycznym, Rumunii i Mołdawii. Interesującymi kierunkami, z uwagi na bliskość geograficzną, są również Czechy, Słowacja oraz Skandynawia.

Dużą satysfakcją jest dla nas fakt, iż często klienci decydują się na rozbudowę zakończonego już projektu. To znaczący wyraz zaufania dowodzący, że oferowane przez nas usługi oraz produkty spełniają oczekiwania inwestorów.

Wybrane wyniki finansowe

  2012 2013 2014 Zmiana 2014-2013
Aktywa trwałe 54 177 91 910 92 535 +0,06%
Przychody ze sprzedaży ogółem
udział przychodów ze sprzedaży produktów
udział przychodów ze sprzedaży usług
55 744
47 145
8 069
90 645
73 332
16 420
65 417
56 227
8 074
-28%
-14%
-51%
EBIT 12 7313 21 170 14 863 -30%
EBITDA 11 848 16 516 11 492 -31%
Zysk netto 8 122 12 033 6479 -43%

Ubiegłoroczny spadek przychodów ze sprzedaży, EBITDA oraz zysku netto był przede wszystkim wynikiem przesuniętego okresu przyznawania dofinansowania unijnego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla kluczowych klientów Spółki oraz restrukturyzacji organizacyjnej, co przejściowo ograniczyło możliwości realizacji inwestycji. Na wyniki sprzedaży w 2014 roku miała też wpływ niestabilność na niektórych rynkach eksportowych Spółki, w tym na rynku ukraińskim.