Mongolia

Firma Feerum poszerzyła swoją ekspansję na terytorium Mongolii, gdzie w 2014 roku wybudowaliśmy 1 obiekt na stepach przy granicy z Chinami. Prace trwały często w ciężkich warunkach (burze piaskowe), co jednak nie przeszkodziło w oddaniu obiektu na czas. Obecnie prowadzone są dalsze rozmowy biznesowe mające zwiększyć sprzedaż na wyżej wymieniony rynek.