Niemcy

Feerum S.A. zrealizowała w roku 2015 budowę obiektu magazynowego o całkowitej pojemności ok. 3000 ton. W jego skład wchodziły silosy lejowe, urządzenia transportowe 80t/h oraz czyszczalnia wstępna.