Realizacje


Teofipol

Obiekt magazynowy o pojemności magazynowej 73.400 ton. W skład którego wchodzi 11 silosów płaskodennych, 2 silosy buforowe oraz 1 spedycyjny, wraz z urządzeniami załadowczo-rozładowczymi o wydajności 130t/h.Wendyczany

Obiekt magazynowy o pojemności 10.000 ton, składający się z 4 silosów płaskodennych FSP 18,2/10, 4 silosów spedycyjnych oraz urządzeń transportujących o wydajności 80t/h.Chmielnicki

Obiekt magazynowy o pojemności 54.500t. składający się z 9 silosów płaskodennych oraz urządzeń transportujących o wydajności 50 i 130t/h.Borsuki

Obiekt magazynowy o pojemności 1.670 ton składający się z 3 silosów płaskodennych oraz urządzeń transportujących o wydajności 80t/h.Bachmacz

Obiekt magazynowy o pojemności 3.500 ton, składający się z 2 silosów płaskodennych oraz urządzeń transportujących o wydajności 80t/h.Basowka

Obiekt magazynowy składający się z 2 silosów płaskodennych o łącznej pojemności 450 ton oraz urządzeń transportujących o wydajności 50t/h.Kozowa

Obiekt magazynowo-suszarniczy składający się z 6 silosów płaskodennych o łącznej pojemności 46.000t., suszarni DGG 28 o wydajności suszenia dla pszenicy 1200t/dobę., oraz urządzeń transportujących o wydajności 130t/h.Derno

Obiekt magazynowy składający się z 3 silosów lejowych o łącznej pojemności około 1.500 ton.Szpikow

Obiekt magazynowy o pojemności 41.460 ton, w skład którego wchodzi 16 silosów płaskodennych oraz urządzenia załadowczo - rozładowcze o wydajności 130 t/h.Olgopol

Obiekt magazynowy składający się z 3 silosów płaskodennych o łącznej pojemności 11.240 ton, wraz z urządzeniami załadowczo – rozładowczymi o wydajności 50t/h i 130 t/h.