Raporty półroczne

2018

Data Wyszczególnienie Pobierz
21.09.2018 Grupa Kapitałowa Feerum skonsolidowany raport półroczny zawierający skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2018 Pobierz
21.09.2018 Sprawozdanie Zarządu Feerum S.A. z działalności Feerum S.A. oraz Grupy Kapitałowej Feerum za I półrocze 2018 Pobierz
21.09.2018 Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Feerum Spółka Akcyjna Pobierz


2017

Data Wyszczególnienie Pobierz
14.09.2017 Grupa Kapitałowa Feerum Skonsolidowany raport półroczny zawierający skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2017 Pobierz
14.09.2017 Sprawozdanie Zarządu Feerum S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Feerum za I półrocze 2017 Pobierz
14.09.2017 Raport biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2017 Pobierz


2016

Data Wyszczególnienie Pobierz
31.08.2016 Grupa Kapitałowa Feerum Skonsolidowany raport półroczny zawierający skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016 Pobierz
31.08.2016 Sprawozdanie Zarządu Feerum S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Feerum za I półrocze 2016 Pobierz
31.08.2016 Raport biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego za I półrocze 2016 Pobierz


2015

Data Wyszczególnienie Pobierz
12.08.2015 Skrócone półroczne sprawozdanie finansowe Feerum S.A. za I półrocze 2015 Pobierz
12.08.2015 Sprawozdanie Zarządu z działalności FEERUM S.A. za I półrocze 2015 Pobierz
12.08.2015 Raport biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego za I półrocze 2015 Pobierz


2014

Data Wyszczególnienie Pobierz
29.08.2014 Skrócone półroczne sprawozdanie finansowe Feerum S.A. za I półrocze 2014 Pobierz
Sprawozdanie Zarządu z działalności FEERUM S.A. za I półrocze 2014 Pobierz
Raport biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego za I półrocze 2014 Pobierz


2013

Data Wyszczególnienie Pobierz
12.08.2013 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Feerum S.A. za I półrocze 2013 Pobierz
Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Feerum S.A. za I półrocze 2013 Pobierz
Raport biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdań finansowych za I półrocze 2013 Pobierz