Raporty roczne

2017

Data Wyszczególnienie Pobierz
27.04.2018 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za 2017 rok Pobierz
Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu z działalności Feerum S.A. za 2017 rok
Pobierz
Raport i opinia niezależnego biegłego rewidenta Feerum S.A. z badania sprawozdania finansowego za rok 2017 Feerum S.A. Pobierz
GK Feerum Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2017 rok Pobierz
Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Feerum S.A za 2017 rok Pobierz
Raport i opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2017 GK Feerum Pobierz


2016

Data Wyszczególnienie Pobierz
02.05.2017 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za 2016 rok Pobierz
Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu z działalności Feerum S.A. za 2016 rok
Pobierz
Raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2016 Feerum S.A. Pobierz
Opinia niezależnego biegłego rewidenta Feerum S.A. za 2016 rok Pobierz
GK Feerum Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2016 rok Pobierz
Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Feerum S.A za 2016 rok Pobierz
Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2016 GK Feerum Pobierz
OOpinia niezależnego biegłego rewidenta GK Feerum za 2016 rok Pobierz


2015

Data Wyszczególnienie Pobierz
21.03.2016 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za 2015 rok Pobierz
Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu z działalności Feerum S.A. za 2015 rok
Pobierz
Raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2015 Feerum S.A. Pobierz
Opinia niezależnego biegłego rewidenta Feerum S.A. za 2015 rok Pobierz
GK Feerum Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2015 rok Pobierz
Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Feerum S.A za 2015 rok Pobierz
Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2015 GK Feerum Pobierz
OOpinia niezależnego biegłego rewidenta GK Feerum za 2015 rok Pobierz


2014

Data Wyszczególnienie Pobierz
18.03.2015 Roczne Sprawozdanie Finansowe za 2014 rok Pobierz
Sprawozdanie Zarządu z działalności Feerum S.A. za 2014 rok Pobierz
Raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2014 Pobierz
Opinia niezależnego biegłego rewidenta Feerum za 2014 rok Pobierz


2013

Data Wyszczególnienie Pobierz
11.03.2014 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za 2013 rok Pobierz
Jednostkowe Sprawozdanie Zarządu z działalności Feerum S.A. za 2013 rok Pobierz
Raport z badania sprawozdania finansowego za rok 2013 Feerum S.A. Pobierz
Opinia niezależnego biegłego rewidenta Feerum |S.A. za 2013 rok Pobierz
GK Feerum Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2013 rok Pobierz
Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Feerum S.A za 2013 Pobierz
Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013 GK Feerum Pobierz
ROpinia niezależnego biegłego rewidenta GK Feerum za 2013 rok Pobierz


2012

Data Wyszczególnienie Pobierz
13.02.2013 Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Pobierz


2009-2011

Data Wyszczególnienie Pobierz
07.08.2012 Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2011 roku Pobierz