Feerum S.A. zmierza do utrzymania pozycji lidera na polskim i zagranicznym rynku kompleksowych elewatorów zbożowych.

Istotnym czynnikiem rozwoju jest wprowadzanie kolejnych nowych produktów i rozwiązań technologicznych, rozbudowa bazy produkcyjnej, a co za tym idzie umocnienie wysokiej pozycji na rynku polskim, a także możliwość konkurencji na rynkach zagranicznych.

Długoterminowym celem strategicznym Spółki jest uzyskanie pozycji istotnego gracza na europejskim rynku kompleksowych elewatorów poprzez dalszy dynamiczny wzrost skali prowadzonej działalności. Spółka zamierza umacniać swoją pozycję na rynku krajowym, oraz wejść na wybrane rynki europejskie, jak również rynki światowe co będzie kolejnym etapem rozwoju.

Spółka zamierza realizować nakreśloną do 2015 r. strategię podejmując działania wspierające rozwój sprzedaży na rynkach krajowym oraz zagranicznych poprzez wzmocnienie działu sprzedaży i rozszerzenie współpracy z dealerami, a także poprzez wprowadzanie kolejnych nowych produktów i rozwiązań technologicznych oraz rozbudowę bazy produkcyjnej.