FEERUM S.A. realizuje projekt pt. „Opracowanie energooszczędnej suszarni z odzyskiem ciepła i zintegrowanym systemem odpylania” w ramach „Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie: 1.4. Wsparcie projektów celowych. Łączna wartość projektu netto wynosi 7.364 tys. zł, a kwota dotacji 4.063 tys. zł. Projekt rozpoczął się 08.05.2012 roku i potrwa do 31.12.2014 roku.

Zapytania ofertowe

Wyszczególnienie Data Zapytanie Formularz Wytyczne
Audyt zewnętrzny wydatkowania środków finansowych 03/10/2014 pobierz pobierz pobierz
pobierz
Blacha w kręgach 02/09/2014 pobierz pobierz  
Wyposażenie w zakresie automatyki 23/08/2013 pobierz pobierz
pobierz
 
Opracowanie energooszczędnej suszarni z odzyskiem ciepła i zintegrowanym systemem odpylenia 18/06/2013 pobierz pobierz  
Budowa fundamentów 30/04/2013 pobierz pobierz Pobierz
Blacha ocynkowana w kręgach 28/03/2013 pobierz pobierz  
Blacha ocynkowana 21/01/2013 pobierz pobierz  

FEERUM S.A. ubiega się o dofinansowanie projektu pt. Zintegrowany kompleks magazynowo-suszarniczy oparty na opatentowanym rozwiązaniu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie: 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym. Łączna wartość projektu netto wynosi 13.840 tys. zł. Planowany okres realizacji projektu 19.12.2013 – 30.06.2015r.

Zapytania ofertowe

Wyszczególnienie Data Zapytanie Formularz Wytyczne
Linia do walcowania profili 09/09/2014 pobierz pobierz ZMIANA - termin składania ofert został przedłużony do dnia 25.09.2014 r.
Oprogramowanie typu CADMAN P 22/07/2014 pobierz pobierz  
System zrobotyzowanej obsługi gniazda prasy krawędziowej – 2M 18/07/2014 pobierz pobierz  
System zrobotyzowanej obsługi gniazda prasy krawędziowej – 3M 18/07/2014 pobierz pobierz  
System zrobotyzowanej obsługi wykrawarki młoteczkowej 18/07/2014 pobierz pobierz  
Oprogramowanie typu SolidWorks 17/06/2014 pobierz pobierz  
Automaty spawalniczy 13/05/2014 pobierz pobierz pobierz
Automat spawalniczy 08/04/2014

Anulowano
07/05/2014
pobierz pobierz pobierz

Zapytania ofertowe

FEERUM S.A. realizuje projekt pt. Opracowanie innowacyjnych konstrukcji lekkich silosów stalowych i stalowo-tekstylnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie: 1.4. Wsparcie projektów celowych. Łączna wartość projektu netto wynosi 8.057,6 tys. zł, a kwota dotacji 4.516,5 tys. zł. Projekt rozpoczął się 10.02.2014r. roku i potrwa do 31.12.2015 roku.

Wyszczególnienie Data Zapytanie Formularz Wytyczne
Dostawa okablowania 08/10/2015 pobierz pobierz pobierz
Blacha ocynkowana w kręgach 3 08/10/2015 pobierz pobierz  
Blacha ocynkowana w kręgach 05/10/2015 pobierz pobierz  
Stal 01/09/2015 pobierz pobierz  
Elementy automatyki – czujniki napełnienia 28/08/2015 pobierz pobierz  
Elementy automatyki – softstarty 28/08/2015 pobierz pobierz  
Elementy automatyki – falowniki 28/08/2015

Anulowano
w dniu 30/09/2015
pobierz pobierz  
Elementy automatyki – silniki 28/08/2015 pobierz pobierz  
Audyt zewnętrzny wydatkowania środków finansowych 21/07/2015 pobierz pobierz

pobierz
pobierz

Wiotki płaszcz 07/07/2015 pobierz pobierz pobierz

2015-07-14
AKTUALIZACJA FORMULARZA KLAUZULI POUFNOŚCI
Tensometry 03/06/2015 pobierz pobierz  
Czujniki ciśnienia do pomiaru parcia materiału sypkiego w silosie 26/02/2015 pobierz pobierz  
Blacha w kręgach 02/09/2014 pobierz pobierz  
Usługi projektowe 03/02/2014 pobierz pobierz  
Usługi badawcze II 30/01/2014 pobierz pobierz  
Usługi badawcze I 30/01/2014 pobierz pobierz  

Zapytania ofertowe

Projekt, który ubiega się o dofinansowanie w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w roku 2015 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Wyszczególnienie Data Zapytanie Formularz Podsumowanie
Usługi badawcze 1 16/06/2016 pobierz pobierz - załącznik nr 2
pobierz - załącznik nr 1

pobierz - załącznik nr 3

Niniejszym informujemy, iż konkurs został rozstrzygnięty i udzielono zamówienia firmie TEK-projekt Sp. z o.o. sp.k.

Rozwiązano Umowę na realizację usług.
Usługi badawcze 2 13/07/2016 pobierz pobierz - załącznik nr 1
pobierz - załącznik nr 2

pobierz - załącznik nr 3

Niniejszym informujemy, iż konkurs został rozstrzygnięty i udzielono zamówienia Politechnice Wrocławskiej.

Rozwiązano Umowę na realizację usług.
Usługi badawcze 3 17/07/2017 pobierz pobierz - załącznik nr 1
pobierz - załącznik nr 2

pobierz - załącznik nr 3

Niniejszym informujemy, iż konkurs został rozstrzygnięty i udzielono zamówienia Politechnice Wrocławskiej.
Usługi badawcze 4 17/07/2017 pobierz
pobierz - korekta
pobierz - załącznik nr 1
pobierz - załącznik nr 2

pobierz - załącznik nr 3

„Uprzejmie informujemy iż treść zapytania ofertowego nr 2/07/2017 w dniu 19.07.2017 r. uległa zmianie. Opis dokonanych zmian: Skorygowano omyłkę pisarską dotyczącą wzoru na podstawie którego przyznawana jest liczba punktów w kryterium „czas wykonania usługi”, treść pierwotna: V_"i"= R_min/R_(oferty "i") x 20; treść zmieniona: V_"i"=
x 20 pkt; Data upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego: 19.07.2017 r.”

Niniejszym informujemy, iż konkurs został rozstrzygnięty i udzielono zamówienia firmie TEK-projekt Sp. z o.o. sp.k.