inż. Daniel Janusz
Prezes Zarządu

Absolwent Akademii Rolniczej we Wrocławiu (1998). Od początku kariery zawodowej związany z branżą rolniczą. Bazując na doświadczeniu z prowadzenia własnej działalności gospodarczej polegającej na handlu artykułami spożywczo-przemysłowymi, którą rozpoczął jeszcze podczas studiów (od 1993), pracy na stanowisku kierownika fermy zwierzęcej w firmie Agro-Tak Zagrodno (od 1998), a także rozwiniętych w latach 2000-2002 umiejętnościach handlowych i technikach negocjacyjnych w firmach Avita, Anek oraz Promleko Sp. z o.o.,. założył w 2002 r. firmę Feerum Daniel Janusz.

Pierwszą maszynę suszarniczą inż. Daniel Janusz wybudował także w 2002 r. na podstawie własnej dokumentacji. Już po pięciu latach Feerum zostało przekształcone w spółkę akcyjną, a Daniel Janusz objął w niej stanowisko dyrektora generalnego i prezesa zarządu. Obecnie Daniel Janusz jest także członkiem zarządu w firmie Erbinvest Ltd. z siedzibą w Nikozji (Cypr).

Piotr Wielesik
Członek Zarządu

Absolwent zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, a także studiów elektronicznych na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej, członek stowarzyszony ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Dzięki rozległej wiedzy i doświadczeniu w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw produkcyjnych i aktywami rynku kapitałowego od początku kariery zawodowej sprawuje ważne funkcje menadżerskie. Pracował m.in. jako dyrektor finansowy i prokurent Grupy ZETKAMA, dyrektor finansowy i członek zarządu w Grupie Bioton. Związany był również z firmą doradczą Grupa Inwestycyjna Pro SA, w której pełnił funkcje Project Managera, pracował także z BalticBrokers SA., gdzie pracował jako konsultant w obszarze corporate finance. Był członkiem Rady Nadzorczej spółki Izolacja Nidzica SA. W trakcie kariery zawodowej konsekwentnie podnosił swoje kwalifikacje i kompetencje. Uczestniczył w wielu szkoleniach w zakresie międzynarodowych standardów rachunkowości, wycen przedsiębiorstw, a także zarządzania. Biegle włada językiem angielskim. W Zarządzie Feerum S.A. odpowiada za finanse firmy.